Chinese | JiangSu University
Home Job Opportunity
Staff & Students
Administrative Staff
Teaching Staff
Resources
Student Leaders
 
Administrative Staff Home / Staff & Students / Administrative Staff
 
Organization Staff

     

NAME POSITION OFFICE PHONE E-mail
1 Yuan Jianping Director 86+0511-88790358 yh@ujs.edu.cn
2 Yang Jingjiang Party secretary 86+0511-88780390 yangjj@ujs.edu.cn
3 Li Wei Vice director 86+0511-88791510 lwjiangda@ujs.edu.cn
4 Zhang Jinfeng Vice director 86+0511-88780280 zhangjinfeng@ujs.edu.cn
5 Huang Ping  Deputy Office Director 86+0511-88780280 fupingdeliliang@126.com
6 Zhou Qinglan Disciplines Secretary 86+0511-88791510  

        

 

 
Copyright @ 2010 Research Center of Fluid Machinery Engineering and Technology
Adress:Jingkou District Zhenjiang province Jiangsu City Xuefu Road No. 301  Tel:0511-88780280  Zip Code:212013